Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

İngiltere Dini Okullar (Faith Schools)

İngiltere’deki din okulları (faith schools) belirli bir din ile ilişkilendirilmiş devlet tarafından finanse edilen ve din çalışmaları haricinde ulusal müfredatı uygulayan okullardır. Britanya dini okullarla 1990’larda tanışmıştır.

Din okullarının birçok çeşidi olabilir; voluntary aided okullar, voluntary controlled okullar, akademiler vs. Bu okulların çoğu devlet destekli okullar olsa da karakteristik yapısı dini olan birçok bağımsız okul da mevcuttur.

İngiltere’de bağımsız dini okullar (independent faith schools) geçmişinde yine dini bir okulda eğitim almış (aynı din olmak üzere) öğrencilerin başvurularını öncelikli olarak değerlendirebilir, yani kabul aşamalarını kolaylaştırabilir. Ancak devlet tarafından finanse edilen din okullarında (state funded faith schools) böyle bir durum söz konusu değildir, bu okullar tüm başvuruları eşit olarak değerlendirmek zorundadır. Ancak İngiltere’de çoğu kilise okulu (church schools) genel olarak devlet tarafından finanse edilir ve bu okulların bazıları Yahudi okullarıdır. 1997’ye kadar Hıristiyan ve Yahudi okulları Birleşik Krallık tarafından finanse ediliyordu (İslam okulları da vardı, ancak özel olarak finanse ediliyorlardı.), 1997’den sonra ise tüm dini okullar “Faith schools” adı altında buluştu.

İngiltere’deki dini okulların iki ana destekçisi İngiltere Kilisesi (Church of England) ve Katolik Eğitim Hizmeti (Catholic Education Service)’dir. 

Türk Öğrencilerin Kabul Koşulları ve Kaydı

İngiltere’de devlet tarafından finanse edilmeyen bağımsız dini okullar eğer öğrenciyi kendi prensiplerine ve mezhep anlayışlarına uygun bulmazlarsa kaydını yapmayabilirler, ancak devlet tarafından finanse edilen dini okulların böyle bir şey yapması söz konusu değildir. Kapasiteleri olduğu sürece ve öğrencinin evinin yakınlığı-uzaklığı da baz alınarak kayıt yaptırılabilir.

Masraflar ve Devlet Yardımı İmkanları

İngiltere’deki çoğu dini okul devlet veya kilise tarafından finanse edilen okullardır, dolayısıyla eğitim ücretsizdir. 

İngiltere’de eğitim ile ilgili konularda ihtiyacınıza göre en uygun olan programı belirleyerek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak amacında olan Student Portal International eğitim danışmanlarına SPI İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"İngiltere Dini Okullar (Faith Schools)" sayfası 1076 defa okundu