Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

İngiltere Devlet İlkokulları

İngiltere’de eğitim ücreti vermeden gidilen devlet okullarına State Funded Schools denir. Devlet okulları akademi okullarını, toplum okullarını, vakıf okullarını, gönüllü okulları, bazı yatılı okulları ve bazı teknoloji okullarını kapsar. Devlet okullarında ilkokul seviyesinde çocuklar da eğitim alabilir.

İngiltere’deki tüm devlet okulları ulusal ve yerel vergilendirme ile finanse edilir. Bazı devlet ilkokulları bazen ebeveynlerden ders dışı programlar için (yüzme dersleri, geziler vb.) ücret alabilir.

İngiltere’de devlet ilkokulları 5-11 yaş grubundaki öğrencileri kapsar ve zorunludur. Devlet tarafından finanse edilmiş olan ilkokullarda öğrencilerin tüm yetenekleri geliştirilmeye çalışılır.

Primary school olarak geçen İngiltere devlet ilkokullarında çok fazla sosyal aktivite vardır, genel olarak okulların sınıfları, koridorları hep öğrencilerin çalışmaları ile doludur. Kısaca İngiltere’de ilkokul dönemi yaratıcılığın ön plana çıktığı bir dönem olarak görülür ve buna özen gösterilir.

Türk Öğrencilerin Kabul Koşulları ve Kaydı

İngiltere’de Birleşik Krallık vatandaşı olmayan bir çocuğun kaydını devlet okuluna yaptırmadan önce, okulun kabul koşullarına uymak zorundasınız. Yani Türk vatandaşı öğrencilerin bu kabul koşulları yok sayıp reddetmesi mümkün değildir.

İngiltere’de Ankara Antlaşması İngiltere Vizesi ile, İngiltere yerleşim vizesi ile, İngiltere çalışma vizesi (Tier 2 veya Tier 5) ile, Uzun Süreli Tier 4 İngiltere Öğrenci Vizesi ile ve hatta bazı durumlarda İngiltere ziyaretçi vizesi ile bulunan Türk vatandaşı ebeveynlerin küçük çocuklarının devlet ilkokulunda ücretsiz eğitim görme hakkı bulunmaktadır. Devlet okullarının uluslararası öğrenciler için uyguladığı kabul koşulları olsa da bu vizelerle İngiltere’de bulunan her Türk vatandaşının çocuğunu devlet okullarına gönderme hakkı vardır.

İngiltere yıllardır göçmen alan bir ülkedir, dolayısıyla yabancılar bu ülkenin önemli bir nüfusunu oluşturur. Özellikle de Türk vatandaşlarının nüfusu, Türkiye’den İngiltere’ye eğitim almaya öğrenciler veya çalışmaya gelen Türk vatandaşları olarak oldukça fazladır. Dolayısıyla İngiliz eğitim sisteminin ilkelerine bakacak olursak; başka ırkların, başka kültürlere ait insanların yaşam biçimlerinin ve başka dini inançlara sahip olan kişilerin değerlerine saygılı olmak çok önemlidir. İngiltere’de eğitimin, çocukların ulusların özgürlüğünü ve özgünlüğünü anlamalarına yardım etme amacı vardır. Kısacası; tabiri caizse bu ülkede “ötekilere saygı” çok mühimdir ve oldukça hassas konulardır. Bu durum öğrencilere çok küçük yaşlardan itibaren aşılanır.

Masraflar ve Devlet Yardımı İmkanları

İngiltere’nin devlet okullarında eğitim için bir ücret verilmez. Yani örneğin ekstra gerçekleşecek aktiviteler, yine bazı ekstra araç-gereçler, yatılı okullarda bazen yatak masrafı gibi ücretler ebeveynler tarafından ödenebilir ama eğitim ücreti devlet tarafından finanse edilmektedir.

İngiltere’de eğitim ile ilgili konularda ihtiyacınıza göre en uygun olan programı belirleyerek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak amacında olan Student Portal International eğitim danışmanlarına SPI İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"İngiltere Devlet İlkokulları" sayfası 989 defa okundu