Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

Avrupa Birliği Bursları

Avrupa Birliği bursları, İngiltere dahil birçok ülkede öğrencilere eğitim fırsatı sunmaktadır.

avrupa birliği bursları

Avrupa Birliği’nin verdiği bursların asıl amacı, küreselleşen dünyada gençlerin farklı kültürler görerek kaynaşmasını ve bu kapsamda eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Avrupa Birliği burslarından en bilinenleri ERASMUS ve Jean Monnet burslarıdır.   

Jean Monnet Bursu

Jean Monnet bursu, AB üye ülkelerinden birinde lisans üstü eğitim almak isteyen öğrencilere verilmektedir. Ayrıca özel veya kamu sektöründe çalışan gençlere de burs imkânı sağlanabilmektedir. Jean Monnet bursu ile tahsis edilen 120 tane öğrenim bursunun %60’ı kamu sektöründe çalışanlara, %30’u üniversite öğrencilerine ve %10’u da özel sektör çalışanlarına verilecektir.

Jean Monnet bursunun amacı, AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin akademik çalışmalarını desteklemektir.  Bu burs yaklaşık olarak 14 senedir verilmektedir. İlk kez 1989’da Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan anlaşma ile başlamış bulunmaktadır.

Jean Monnet bursuna; Türkiye’deki herhangi bir üniversiteyle, kamu veya özel sektör kuruluşu ile bir ilişkisi olmayanlar, daha önce bu burstan faydalanmış olanlar, daha önce herhangi bir AB ülkesi tarafından veya bir AB kuruluşu tarafından burs alıp yüksek lisans veya doktora eğitimi almış olanlar (ERASMUS ya da kısa süreli akademik çalışma bursları hariç),  bursa başvurulduğu sırada  yurt dışında lisans üstü eğitimi alınıyor ya da çalışıyorsa ve lisans seviyesinde dil eğitimi öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar başvuramazlar.

Burs alan adaylar yurt dışında eğitim alacakları okullardan Koşulsuz Kabul (Unconditional Offer Letter, Unconditional Acceptance Letter) mektuplarını kendileri temin etmelilerdir.

·Jean Monnet Lisans Bursu

Jean Monnet bursları kapsamında lisans bursu bulunmamaktadır.

·Jean Monnet Yüksek Lisans Bursu

Jean Monnet yüksek lisans bursuna başvuracak olanlar; minimum 4 yıllık lisans mezunu olanlar, erkek adaylardan askerliğini bitirmiş ve tecil ettirmiş olanlar başvurabilir. Bunların yanı sıra yurt dışında yaşamaya ve eğitim almayı engelleyecek bir sağlık sorunu olmayanlar, not ortalaması kriterini karşılayabilenler ve bu eğitimi yurt dışında yapabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olanlar yüksek lisans bursuna başvurabilirler. Ayrıca yüksek lisans da dahil olmak üzere Jean Monnet eğitim bursuna başvuracak olanların AB üye ya da Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olması gereklidir.

·Jean Monnet Doktora Bursu

Jean Monnet doktora bursuna başvuracak olanların, AB üye ya da Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olması, halihazırda Türkiye’deki üniversitelerden birinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, erkek adaylardan askerliğini bitirmiş ve tecil ettirmiş olması gereklidir. Ayrıca yabancı dil bilgisinin de doktora yapabilecek düzeyde olması gerekir.

·Jean Monnet Mesleki Eğitim Bursu

Jean Monnet bursu kapsamında mesleki eğitim bursu bulunmamaktadır.

Diğer AB Bursları

AB eğitim ve gençlik programları çerçevesinde verilen Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve gençlik programları kapsamında öğrencilerin AB ülkelerinde bu eğitimleri almasına destek verilmektedir. Bu programlar için ayrılan 67 milyon euroluk bütçe Türkiye’de gençlik ve eğitim sektöründe hibe olarak kullanılmıştır. Ayrıca hayat boyu öğrenme programına dahil olan Comenius ve Leonardo da Vinci Programları, AB Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın bir parçası olarak öğrencilere destek vermektedir.

Avrupa Birliği, Horizon 2020 Programı çerçevesinde verilen Marie Curie araştırma bursları teknoloji alanında nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu burs sayesinde adaylar ülkeler arası dolaşım gerçekleştirmek için bir proje önerisi hazırlarlar.

Student Portal International İletişim Hattını arayarak veya ofislerimizi ziyaret ederek Student Portal International eğitim danışmanları ile görüşebilir, İngiltere’de eğitim hakkında her konuda detaylı bilgi alabilir, eğitim danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.


"Avrupa Birliği Bursları" sayfası 2414 defa okundu