Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

7-11 Yaş Öğrenciler için İngiltere’de Eğitim

İngiltere’de ilkokulun 2.devresi, yani Junior School 4 yıl sürer (7-11 arası yaş grubu). Bu devrenin sonunda ise öğrenciler 11-plus sınavına girerler.

7-11 yas ögrenciler icin ingilterede egitim

7-11 yaş öğrenciler için İngiltere’de eğitim oldukça önemlidir çünkü dönem sonunda 11 plus sınavına giren çocuklara zeka testi yapılmakta, İngilizce kompozisyon yazdırılmakta ve ilkokul derslerini içeren “Genel Bilgi Testi” yapılmaktadır. Tüm değerlendirmelerin sonucu da öğretmen ve Bölge Eğitim İdaresi tarafından ele alınır. Değerlendirmelerin sonuçlarına göre öğrenciler teknik, akademik ya da modern okullara yönlendirilirler. İlkokulda ve ortaokulda sınıfta kalma yoktur.

İngiltere’de 5-7 yaş eğitimini tamamlayan öğrenciler direkt bu seviyedeki okullara giderler, yani ortaokula geçerler. Bu okullarda zorunlu sınavlar bulunmaz. Zeka seviyesi normal olan öğrenciler bir üste sınıfa devam ederler. Sınıfta geçme veya kalma sıkıntısı yoktur.

İngiltere’de bu seviyede de hem devlet okulları hem de özel okullar mevcuttur, özel okullara sınavla girilebilmektedir. Devlet ilkokullarında karma eğitim varken, özel okulların bazıları sadece erkek veya sadece kız öğrencileri kabul etmektedir. 

7-11 Yaş Öğrenciler için İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’ya Göre Farklar

İskoçya’da 5-12 yaş grubundaki öğrenciler ilkokullarda eğitim alırlar. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da ise ilkokul 11 yaşına kadardır, yani ortaokula 11 yaşında geçilir. 

7-11 Yaş Öğrencilerin Ölçüm Yöntemleri ve Geçmesi Gereken Sınavlar

İngiltere’de 7-11 yaş grubundaki öğrenciler 7-11 SATs ve 11 plus sınavlarına tabii tutulurlar.

SATs Sınavları

SATs (Short for Standard Assesment Tests) sınavları öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiren sınavlardır. Öğretmenler her bir öğrenci hakkında akranlarına nazaran ne kadar iyi olduklarını tespit edebilirler (hem kendi okulların bünyesinde hem de ülkedeki diğer okullarda) .

Öğretmenler ayrıca SATs sınavları sayesinde her çocuğun bir key stage'den öbürüne geçene kadar ne kadar gelişim gösterdiğini ölçebilirler. Buna ek olarak; baş öğretmenler, yerel kurumlar ve Eğitim Bakanlığı SATs sınavlarının sonuçları hakkında hangi okulların iyi durumda olup olmadığını tespit eder. Başarılı sonuçlar çıkaran okulların hangi yöntemin kullanıldığı diğer okullarla paylaşılır.

İngiltere’de SATs Sınavları tüm 7-11 yaş grubundaki öğrenciler için zorunludur.

Peki SATs sınavı neleri içerir? Bu sınavda çocukların okulda ne öğrenildiği test edilir. Key Stage 1 aşamasında öğrenci SATs sınavında okuma, gramer, noktalama, heceleme ve matematik konularından sorumlu olur. Ayrıca öğrenciler öğretmenleri tarafından konuşma ve dinleme, yazma ve bilim konularında değerlendirmeye alınır. Key Stage 2 aşamasında ise yine öğretmenin değerlendirmesi İngilizce okuma, gramer, noktalama, heceleme ve matematik konularını kapsar.

Öğretmen değerlendirmesi çocukların performansını ölçülmesine yardım eder, yani öğretmen değerlendirmesinin sonuçları aynı derecede önemlidir. Örneğin öğretmen herhangi bir alanda öğrencinin performansının testtekinden daha iyi olduğunu düşünebilir. 

Eleven-11 Plus Sınavları (Sadece Gramer Okulları için)

İngiltere’deki öğrenciler hayatlarında ilk ciddi sınavla 11 yaşında tanışırlar.  Bu sınavlarla eleven plus sınavları-11 plus sınavları denmektedir. Hatta bu denli erken bir yaşta çocuklar bu kadar ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldıkları için Eleven-11 plus sınavları bazı eğitimciler tarafından desteklenmemektedir.

Galler ve İngiltere’de 11 plus sınavı ile öğrenciler Secondary Grammar School veya High School okullarına Giriş yaparlar. Bu okullara girebilmek öğrenciler için oldukça önemlidir. Bu durum eskiden Türkiye’de ortaokulu bitiren öğrencilerin Anadolu liselerini veya Fen Liselerini kazanmaya çalışmaları gibi düşünülebilir. Öğrencilerin ilk amacı Secondary Grammar School’a girebilmektir. Secondary Grammar School’dan bir düşük seviyede olan okul ise High School’dur. High School’a da giriş yapamayanlar da Secondary Modern School’a giderler.

Bunların yanısıra unutulmamalı ki Secondary Grammar School’a girebilmek için bazı durumlarda eleven-11 plus sınavları dahi yeterli olmayabilir çünkü İngiltere’de devlet okullarının kapasitesi çok fazla değildir.

11 plus sınavlarının yapısı zamanla ve ilçelere göre değişebilir. Genelde bu sınavlar 3 bölümden oluşur; Aritmetik, yazma ve genel problem çözme.

İngiltere’de öğrencilerin çoğu 11 plus sınavlarını ilkokulun son yılında alırlar; Bazen 10 ama genel olarak 11 yaşında.  Belirli ilçelerde (Berkshire, Buckinghamshire) bu sınavı daha erken almak da mümkündür. 

İngiltere’de eğitim ile ilgili konularda ihtiyacınıza göre en uygun olan programı belirleyerek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak amacında olan Student Portal International eğitim danışmanlarına SPI İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"7-11 Yaş Öğrenciler için İngiltere’de Eğitim" sayfası 1345 defa okundu