Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

YÖK Yurt Dışı Eğitim Bursları

İngiltere için YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) bursları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin yurt dışı eğitimi için en çok başvurduğu İngiltere burslarından biridir.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından verilen yurt dışında eğitim alacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği İngiltere bursları şunlardır;

 • Yüksek Lisans Araştırma Desteği
 • Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu
 • Doktora Bursu
 • Doktora Sonrası Araştırma Desteği
 • Mevlana Değişim Programı
 • Öğretim Üyelerine Verilen Destekler

YÖK Lisans Bursu

YÖK’ün yurt dışında lisans eğitimi için verdiği burs bulunmamaktadır.

YÖK Yüksek Lisans Bursu

YÖK’ün yüksek lisans adına verdiği burs; yüksek lisans araştırma desteğidir. YÖK tarafından verilen yüksek lisans araştırma desteği, yüksek lisans eğitimine devam eden ve tez konusu belli olan öğretim görevlilerini, okutmanlarını ve araştırma görevlilerini içerir. Bu kişiler burslu araştırmacı olarak tez konusu için araştırma yapmak üzere en fazla 3 ay süre ile yurt dışına gönderilir. İngiltere için YÖK bursları hakkında bilgi ve üniversite kayıt işlemlerinizde danışmanlık almak için SPI yurt dışı eğitim danışmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

YÖK yüksek lisans araştırma desteği bursu sadece YÖK tarafından belirlenmiş yani YÖK’ün anlaşmalı olduğu üniversitelerden kabul alındığı zaman verilebilir.  YÖK yüksek lisans araştırma programlarının başvuru şartları şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve halihazırda bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ya da okutman olmak,
 • Yüksek lisans öğrencisi olmak,
 • Yurt dışındaki üniversiteden kabul belgesi almak,
 • Yabancı dil bilgisinin araştırma yapabilecek düzeyde olması ve bu durumu son beş yıl içinde alınan ÜDS, KPDS (minimum 60 puan) ya da uluslararası eşdeğerliği olan bir yabancı dil sınavı ile kanıtlayabilmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş, tecil ettirmiş ya da tecil ettirebilecek durumda olmak.

İngiltere için YÖK bursları başvuru belgeleri ise şunlardır;

 • Teklif yazısı,
 • Lisans not çizelgesi-Transkript,
 • Sağlık kurulu raporu
 • Başvurulan üniversiteden alınan kabul belgesinin orijinali (Bu belgede alınacak eğitimle ilgili kabul edilme şartları, araştırma yapılacak program gibi detaylar açıkça belirtilmelidir.).

YÖK tarafından verilen yüksek lisans araştırma desteği, günlük yevmiye, aylık sağlık sigortası ve uçak biletini kapsar. 

YÖK Doktora Bursu

YÖK’ün doktora ile ilgili verdiği burs çeşidi üç tanedir; Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu, Doktora Bursu ve Doktora Sonrası Araştırma Desteği Bursu.

YÖK Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu

YÖK yurt dışı doktora araştırma bursu, doktora derslerini tamamlamış ve yeterlilik sınavını geçmiş ve halihazırda tez aşamasında olan araştırma görevlilerine yurt dışında tez konuları ile ilgili araştırma yapmak için maksimum 6 ay olarak verilen burslardır.

İngiltere için YÖK bursları kapsamında YÖK tarafından verilen yurt dışı doktora araştırma bursu şartları şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
 • Doktora derslerini tamamlayıp yeterlilik sınavını geçmiş ve tez aşamasında olmak,
 • Başvuru tarihinden itibaren son 4 sene içinde doktora programına başlamış olmak,
 • Yurt dışındaki üniversiteden veya bir araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” statüsü ile veya eşdeğer bir statüde kabul almış olmak,
 • Adayın çalışmalarda kullanacağı yabancı dilinin araştırma yapabilecek seviyede olduğunu son beş yıl içinde ÜDS, KPDS (en az 65 puan) ya da uluslararası eşdeğerliği bulunan bir yabancı dil sınavı ile kanıtlamış olması,
 • Erkek adayların askerliğini bitirmiş ya da askerliği tecil edilmiş/tecil edilebilecek durumda olması.

YÖK yurt dışı doktora araştırma bursu için gereken belgeler ise şunlardır;

 • Teklif yazısı,
 • Lisans not çizelgesi-transkript,
 • Yabancı dil sınav belgesi (IELTS, TOEFL vs.),
 • Bu programa yurt dışında kabul edildiğine dair üniversite tarafından verilen kesin kabul belgesinin orijinali (Bu belgede alınacak eğitimle ilgili kabul edilme şartları, araştırma yapılacak program vs. gibi detaylar açıkça belirtilmelidir.)
 • Sağlık kurulu raporu.

İngiltere için de YÖK tarafından verilmekte olan yurt dışı doktora araştırma bursu; günlük yevmiye, aylık sağlık sigortası ve uçak biletini kapsar. İngiltere’de bulunan bir üniversiteye yüksek lisans araştırma desteği alarak giden öğrencilere verilecek günlük yevmiye miktarı araştırma destekleri için 34 sterlin ve öğretim üyeleri için 51 sterlin, uçak bileti için 1.000 sterlin ve aylık sağlık sigortası için ise 70 sterlindir.

YÖK Doktora Bursu

YÖK doktora bursu, araştırma görevlilerinin burslu olarak yurt dışında (İngiltere de dahil olmak üzere) eğitim görebilmeleri için verilmektedir. Araştırma görevlilerinin yerine getirmesi gereken bireysel şartlar, akademik şartlar, yabancı dil şartı ve diğer şartlar bulunmaktadır.

YÖK tarafından verilen İngiltere’de doktora bursu için araştırma görevlilerinin karşılıyor olması gereken bireysel koşullar şunlardır;

 • Eğer aday askerlik görevini yerine getirmemiş ve lisans derecesine sahip ise en fazla 25 yaşında olması, yine askerlik görevini yerine getirmemiş ve yüksek lisans derecesine sahip ise de en fazla 27 yaşında olması gerekmektedir. Ayrıca emekliliklerine en az 30 yıl kalmış olması gereklidir.
 • Erkek adayların mutlaka askerliğini tamamlamış, tecil ettirmiş veya tecil ettirebilecek durumda olması gerekir.
 • Adayların tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu almaları gereklidir.
 • Yükseköğrenim süresinde kınama cezasından daha ağır disiplin cezasını almamış olması gerekir.

YÖK doktora bursu için araştırma görevlilerinin karşılıyor olması gereken akademik koşullar şunlardır;

 • Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik ortalama en az 4 üzerinden 2.80, 10 üzerinden 7, 100 üzerinden 70 olmalı ya da lisans eğitimini ilk %10’a girebilecek şekilde bitirmeleri gerekir. (Böyle bir durumda rektörlükten yazı alınmalıdır.). Bu notlar mezun olunan üniversitenin kendi bünyesindeki sisteme göre değerlendirilecektir; yani diğer üniversitelerle karşılaştırma yapılmayacaktır. Yüksek lisans akademik not ortalaması ise değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Yurt dışındaki üniversiteden kesin kabul belgesini almış olmak, eğer bu üniversite YÖK’ün uygun gördüğü bir okul değilse yani listesinde bulunmuyorsa bunun için talep yapılmalı ve listeye alınması için gerekli belgelerin yurt dışındaki üniversite tarafından hazırlanması ve YÖK’e iletilmesi gerekmektedir.

YÖK doktora bursu için araştırma görevlerinin karşılıyor olması gereken yabancı dil koşulları şunlardır;

 • İngilizce dilinde eğitim alınacaksa TOEFL PBT’den minimum 550, CBT’den minimum 213 veya IBT’den minimum 79-80 almaları gereklidir. Ancak YÖK bursu ile İngiltere’de doktora yapmak isteyen adaylar TOEFL yerine akademik IELTS sınavını vermelilerdir. IELTS’ten de en az 6.0 almaları veya YÖK tarafından bu sınavlara eşdeğer görülebilecek bir dil sınavından yeterli bir skoru almış olmaları gereklidir.  Ayrıca adayların kabul belgesi aldıkları üniversiteler tarafından istenen yabancı dil, GRE-GMAT puanı ile ilgili şartlar da yerine getirilmiş olmalıdır.

Son olarak, bilinmeli ki direkt olarak doktoraya kabul edilen adaylara bu eğitimi tamamlamak için maksimum 4 yıl (2 yıl yurt içi, 2 yıl yurt dışı), yüksek lisans ve doktora eğitimi alan araştırma görevlilerine ise bu eğitimi tamamlamak için maksimum 5 yıl burs verilmektedir.

YÖK Doktora Sonrası Araştırma Desteği Bursu

YÖK doktora sonrası araştırma desteği bursunu doktora eğitimini son 5 yılda tamamlamış araştırma görevlilerine ya da yardımcı doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanlarına maksimum 1 yıl süre ile verebilmektedir. Bu bursla adaylar yurt dışında araştırma konuları ile ilgili inceleme yaparlar.

YÖK doktora sonrası araştırma desteği bursu şartları şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, halihazırda devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi ya da yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
 • Yurt dışındaki üniversiteden veya bir araştırma merkezinden doktora sonrası araştırma ve inceleme için kabul almış olmak,
 • Çalışmada kullanılacak yabancı dil yeterliliğini ÜDS, KPDS (en az 70) ya da uluslararası eşdeğerliliği olan bir yabancı dil sınavı ile kanıtlamak,
 • Erkek adaylar için mutlaka askerliğini tamamlamış ya da askerliği tecil edilmiş/tecil edilebilecek durumda olmak,
 • Yurt dışından kabul alınan kurum ve aday tarafından uygun bulunan bir çalışma planına sahip olmak.

YÖK Mesleki Eğitim Bursu

YÖK’ün yurt dışında mesleki eğitim için verdiği bir burs bulunmamaktadır.

Student Portal International İngiltere’de eğitim üzerinde uzmanlaşmış bir eğitim danışmanlığı şirketidir. İngiltere’de eğitim ve yaşam hakkında her tür sorunuz için SPI İletişim Hattını arayabilir veya ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz.


"YÖK Yurt Dışı Eğitim Bursları" sayfası 1861 defa okundu