Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

İngiltere’de Temel Eğitim: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Kayıtları

İngiltere’de temel eğitim (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kayıtları) alacak öğrenciler, okul seçiminden kayıt işlemlerine kadar her şeyi SPI uzmanlarıyla yapabilir.

ingilterede temel egitim

İngiltere’de Okul Öncesi Eğitim Kayıtları

İngiltere’de okul öncesi eğitim kurumları kreşler ve anaokullarıdır.
Kreşler (Kindergarden); 0-2 yaş grubunun devam ettiği okullardır.

3-4 yaş arasındaki çocuklar için olan eğitimler anaokulu eğitimidir. İngiltere’de anaokulu eğitimi kapsamında çeşitli öğretici oyunlarla çocuklar okullara hazırlanmaktadır. İngiltere’de anaokulu eğitimi, yani okul öncesi eğitim zorunlu değildir.

Anaokullarında eğer sınıflar dolu ise sıra bekleme durumu olabilir. Bazen bu okullara sıra gelmeden çocuğunuzun bir üst seviyeye yaşı gelince alınabilme olanağı da vardır.

İngiltere’de 5 yaşına gelene kadar olan okul öncesi eğitim dahilinde hiçbir eğitim zorunlu değildir. 5 yaşına basan çocuklar ise ilkokula başlamak zorundadır. Ancak bazı ilkokullar 5 yaşındaki çocukları kabul etmeden önce 1 yıllık bir anaokuluna (reception/nursery) gitmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu sadece bazı okulların getirdiği bir zorunluluktur. 

ingilterede ilkokul

İngiltere’de İlkokul Kayıtları

İngiltere’de anaokulundan sonra başlayan ilkokul iki kademe şeklinde yapılanır. İngiltere’de ilköğretim 5-11 yaşları arasındaki devreyi kapsamaktadır. Zorunlu eğitimde ikili (primary ve secondary) ve üçlü (first, middle ve secondary) olmak üzere iki sistem vardır.

İngiltere’de ilkokul 6 yıl sürelidir. İlk iki yılı ilk devreyi sonraki dört yıl ise ikinci devreyi oluşturmaktadır.

Birinci devre ilkokul (infant school) iki yıl (5-7/8 yaş) süren 1. Devre ilkokul (infant school) düzeyinde haftada 15 ders yapılmaktadır. Altıncı yaş gününe kadar çocuklar, basit kitapları okuyabilir ve basit hesapları yapabilir hale gelmektedirler.

İkinci devre ilkokul (Junior school) dört yıl (7-11 yaş) sürmektedir. Bu devrenin sonunda çocuklar (11+) sınavlarına alınırlar. Bu sınava giren çocuğa bir zeka testi uygulanmakta, İngilizce kompozisyon yazdırılmakta ve ilkokulda gördüğü derslerle ilgili olarak "Genel Bilgi Testi" uygulanmaktadır. Bölge Eğitim İdaresi, öğrencinin aldığı puanları ve yönetici öğretmen tarafından yapılan değerlendirmeleri de esas alarak öğrenciler hakkında değerlendirmeler yapmaktadır. Ebeveynler bu değerlendirmeye göre çocukların akademik, teknik veya modern okullara gönderirler, ilkokul ve ortaokul düzeyinde sınıf geçme ve kalma yoktur.

Bu seviyede başka ülkelerden gelen küçük öğrenciler okullara kabul edilirler. 5-7 yaş eğitimi gören öğrenciler bu sınıflara başlarlar. 5 yıllık bu okulları bitiren öğrenciler bir üst okula yani ortaokula geçerler. Bu okullarda zorunlu sınavlar yoktur. Çocuklar zeka düzeyleri normal ise bir üstsınıfa devam ederler. Ayrıca bu seviyede bir devlet okulu bir de özel okullar bulunmaktadır. Özel okullara sınavla girilmektedir.

Devlet sektöründe ilköğretim kurumları karma eğitim vermektedir. Özel sektör okullarının bazıları ise sadece kız veya sadece erkek öğrenci kabul eder. Özel ilkokullar 7-13 yaş arası öğrencilere hizmet verirler ve genellikle öğrencileri sınavla özel okullara hazırlayan okullar olarak tanınırlar.

İngiltere'de anne-babaları ve çocukları en fazla strese sokan konulardan birisi de 11 yaşından sonra devam edilecek olan ortaöğretim kurumunu belirlemek amacıyla yapılan genel yetenek ve bilgi düzeyini ölçen sınavdır. Bölge eğitim idaresi öğrencinin aldığı puan ve öğretmen görüşlerini de dikkate alarak hangi okula devam edeceğine karar vermektedir.

ingilterede ortaokul

İngiltere’de Ortaokul Kayıtları

İngiltere’de orta öğrenim 11-12 yaşında başlar ve 16 yaşında sona erer. Ayrıca 16 yaşından sonra isteyenler okulda kalarak 18 yaşına kadar eğitim alabilirler. Devletin ortaokulları Kuzey İrlanda'daki bazı okullar hariç karma eğitim vermektedirler.

İngiltere’deki eğitim sisteminde ortaokullar branşlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar: 


- Middle School: Öğrenciler Middle School'a 8-9 yaşlarında başlayıp 11-12 yaşlarında bitirirler. 
- Comprehensive School: İngiltere’de bu okullarda öğrenciler yetenek ve başarı durumlarına bakılmaksızın kabul edilirler. Comprehensive School'larda çok çeşitli dersler gösterilmektedir. Genelde 11-18 yaşları arasındakilere 6 yıl öğrenim imkânı sunarlar. İsteyenler 16 yaşından sonra da okulda kalıp eğitimlerine devam edebilirler. Comprehensive School'lar genelde öğrenci alırken okula yakın oturan öğrencilere öncelik tanımaktadırlar. 
- Secondary Modern School: Grammar School veya High School'a kabul edilmeyen 11-16 yaş arasındaki öğrencilerin gidebileceği okullardır. Bu okullarda herhangi bir branş eğitimi değil de genel bir eğitim verilir. İngiltere’de Secondary Modern School'lar da okula yakın oturan öğrencilere öncelik tanırlar. 
- Secondary Intermediate: Sadece İrlanda'ya özgüdür. Comprehensive School'a denk eğitim vermektedirler. 
- Secondary Grammar School: 11-16 yaşları arasındaki öğrencilere branş eğitimi verirler. Ancak 11-plus sınavıyla öğrenci alırlar. Her 100 öğrenciden yalnızca 25'i bu sınavda başarılı olabilmektedir. Dileyen öğrenciler 16 yaşından sonra da okulda kalabilir ve eğitimlerine devam edebilirler. 
- High School: 11-plus sınavını geçen ancak Secondary Grammar School'a kabul edilmeyen öğrencileri alırlar. 
- 6th Form College: Diğer ortaokullardan mezun olmuş 16 yaşını doldurmuş öğrencilerin 2 sene boyunca GCSE, A-Levels sınavlarına hazırlayan okullardır. 
- Technical School: İngiltere’deki bu okullar Türkiye'deki meslek liseleri gibidirler.14-18 yaş arası öğrenciler mesleki ve teknik eğitim verirler. Bu okullar "Technical and Vocational Education Institute" programında yer alırlar ve finansmanları MSC (Manpower Services Commition) tarafından karşılanır. 
- City Technology College: 11-18 yaş arası öğrenciler teknoloji ve bilim alanında eğitim verirler. City Technology College finansmanlarını devletten sağlamaktadırlar. LEA'lardan (LEA-Local Education Authority) yani Yerel Eğitim Müdürlükleri’nden bağımsızlardır ve eğitim sisteminde son yıllarda yapılan en büyük yeniliklerden birisidirler. City Technology Colleges kırsal kesimde yaşayan 11-18 yaş arası öğrencilere bilim, teknoloji, ticaret ve sanat teknolojileri ağırlıklı geniş bir müfredat programı uygulamaktadır. Bu okullar kırsal kesimde yaşayanların eğitim alanındaki dezavantajlarını bir miktar da olsun azaltabilmişlerdir. İlk başlarda önyargıyla bakılmış ve halktan tepki almış olmalarına rağmen verdikleri eğitim ile kendilerini kanıtlamışlardır. 

İngiltere’de öğrencilerin zorunlu eğitim yaşı 16’dır. Öğrenciler normal şartlarda haziran ayının son cuması 16 yaşındalar ise devam etme zorunluluğu yoktur. Fakat 1 Eylül 1997’de ve sonrasında doğan kişiler 18 yaşına kadar bir tür eğitim programına devam etmek zorundadırlar.  

İngiltere Ulusal Müfredat Programı

İngiltere’de 1988 yılında yürürlüğe giren yeni eğitim yasası ile 5-16 yaşları arasındaki öğrencilere zorunlu eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda ulusal bir müfredat programı uygulanmaya başlanmıştır.

İngiltere’de yeni müfredat programı ile eğitim sistemindeki farklılık ortadan kaldırılmış ve tüm öğrencilerin tamamen aynı eğitimi almalarına olanak sağlanmıştır. Artık bir okuldan başka bir okula geçen öğrenciler derslere adapte olamama sorunu yaşamamaktadırlar. Ayrıca okullar ve öğrenciler arasında daha sağlıklı karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Ulusal müfredat programına göre Galler ve İngiltere’deki okul müdürleri LEA'lar (Yerel Eğitim Müdürlükleri) ve okul yöneticileri ile ortak karar alarak okullarını müfredat programını belirlemektedirler.

Ulusal Müfredat Programı İngiltere'yi diğer Avrupa ülkeleriyle ortak bir çizgide buluşturmuştur. Ulusal Müfredat Programı'na göre 9 zorunlu ders okutulmaktadır. Bu dersler; İngilizce, matematik, fen bilgisi, tarih, coğrafya, teknoloji, müzik, resim, beden eğitimi ve ortaokullarda yabancı dil dersleridir. Ayrıca Galler’de ve Birleşik Krallık’ta bulunan bazı okullarda Galce öğrenmek ve eğitim görmek de mümkündür. Ulusal müfredat programında din dersleri de belirli oranda yer alır. Dileyen ebeveynler çocuklarının din derslerine katılmamasını isteyebilirler. Her dersin belirli bir programı vardır ve öğrencilere çeşitli hedefler konmuştur. 7-11-14-16 yaşlarında öğrenciler çeşitli sınavlardan geçirilerek öğrencilerin bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığı eğitimciler tarafından test edilir.

İngiltere’de eğitim 4 basamağa ayrılmıştır. Bu basamaklar arasındaki sınavlar ebeveynlere çocuklarının her basamakta ne öğrenip ne öğrenmediğinin sonuçlarını vermektedir. Her basamağın sonunda öğrenciler SATs-Scholastic Assesment Test (Standart Eğitim Testleri) tabi tutulur.
1. ve 2. basamaklarda: İngilizce, matematik, fen bilgisi, tarih, coğrafya, müzik, resim, beden eğitimi, teknolojidir. 3. basamakta bunlara yabancı dil eklenir. 4. basamakta ise zorunlu dersler İngilizce, matematik, fen bilgisi, teknoloji, beden eğitimi ve yabancı dildir. 3. Basamakta öğrencilerin ders programlarının %20’sini seçmeli dersler oluşturmaktadır. 4. Basamakta ise bu oran %40 a yükselmektedir. Seçmeli dersler ve din dersleri ulusal müfredat programına ek olarak gösterilir. Tüm okullar broşürlerinde ve tanıtım kitapçıklarında hangi zorunlu ve seçmeli derslerin okutulduğunu belirtmek durumundadırlar.

İskoçya'da ise ulusal müfredat programı yalnızca 14-16 yaş arasındaki öğrencilere uygulanır. Buna göre İngilizce, matematik, fen bilgisi dersleri zorunlu diğer 5 ders ise seçmelidir. Kuzey İrlanda'da da ulusal müfredat programı uygulanmaktadır ve din dersi zorunludur. Ayrıca Avrupa dillerinden biri ve İrlanda dili eğitimi verilir.

ingilterede sınavlar

İngiltere’de Sınavlar

İngiltere’deki eğitim sisteminde öğrenciler sınavların kaderlerini belirlemekte ne kadar önemli rol oynadığını ilk kez 11 yaşında fark edeceklerdir.

Galler ve İngiltere’de11-plus sınavları ile Secondary Grammar School ve High School'lar kazanılmaktadır. Bunlar Türkiye'deki Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri gibidirler. Herkes bu okullara girmeyi istemektedir. Pek çok eğitimci 11 plus sınavına karşıdır. Çünkü 11 yaşın bir öğrencinin kaderini belirlemek için çok erken bir yaş olduğu görüşündedirler. 11 plus sınavlarında öğrencilerin bir numaralı hedefi Secondary Grammar School'u kazanmaktır.

 Bir düşük hedef de High School'dur. High School'u da kazanamayanlar, Secondary Modern School'a giderler. İngiltere'de devlet okullarının kontenjanlarının kısıtlı olması nedeniyle bazen Secondary Grammar School'a girebilmek için yalnızca 11-plus sınavları yeterli değildir. Öğrencinin geldiği okuldaki başarı durumu da dikkate alınmaktadır.

11 plus sınavlarından sonra öğrencileri bekleyen bir diğer önemli sınav da 16 yaşlarında girecekleri GCSE sınavlarıdır. GCSE sınavları 1984'ten bu yana uygulanmaktadır. İskoçya'da da GCSE yerine SCE sınavı yapılmaktadır. (Advances Levels - İleri Düzey) GCSE sınavının ardından öğrenciler iki yıllık bir süreçte tamamlanan GCE A-Levels aşamasını ifade eden "altıncı sınıf"a (sixth month) başlar. Bu kurslar İngiliz üniversitelerine ya da yüksekokullarına Girişte en çok kullanılan giriş standardıdır. Öğrenciler bu kurs sınavlarına genellikle yüksek öğrenim görmek istedikleri konuyla ilgili iki üç konuda birden girerler. Normalde iki yıl süren GCE A-Level kursları bazı yerlerde verilen yoğun kurslarda bir yılda tamamlanabilir. Genelde bir yıllık eğitim çok başarılı öğrenciler için veya yurt dışında lise mezunu olan ve yoğun bir çalışma temposuna hazır öğrenciler için verilir.

Yabancı öğrenciler GCE A-Level Eğitimi için bağımsız orta dereceli okullardan birine devam edebilirler. Bu iki yıllık hazırlanma sürecinin sonunda öğrenci GCE A-Level sınavına girer.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da öğrenciler aşağıdaki sınavlardan geçer;


GCSE (Lise Eğitimi Genel Sertifikası): 1988 yılında GCE ve CSE sınavlarının yerini alarak uygulanmaya başlanmıştır. GCSE'nin önceki sınavlardan farkı, müfredat programının ulusal olması, içeriği ve değerlendirme yöntemleridir. Ortaöğrenimde 3. yıllarını dolduran öğrenciler, GCSE sınavına girecekleri dersleri seçerler ve ona göre sınava hazırlanırlar. Öğrenciler branşlarını seçerken ailelerin ve öğretmenlerin de onları yönlendirmesi gerekmektedir. 
GCSE sınavlarına 16 yaşında girilir. Üstün zekalı çocuklar daha da erken girebilirler. GCES sınavlarından A-B-C-D-E-F olmak üzere 7 farklı not alınabilir.

A-Level ve AS-level Sınavları: GCSE sınavından iki yıl sonra A-level sınavlarına girilir. Bu sınavlar yüksek öğrenim görmek isteyenler içindir. A-Level sınavlarında da 7 not vardır. A-B-C-D-E-N-U. N başarısız ve U da değerlendirmeye alınmadı demektir. A-level sınavlarına üç dersten girilir. Ancak beşe yükseltilmesi beklenmektedir. Son yıllarda A-level sınavlarında yüksek notlar alanların sayısı oldukça artmıştır. Özellikle de A-B alanların sayısının artması üzerine eğitimciler notlar arasındaki sınırların biraz daraltılması görüşündedirler.

AS-Level Sınavları: AS-level sınavları için AS-Level kurslarına gitmek gerekmektedir. Bu kurslar A-Level süresinin yarısı kadar sürer. Yani iki AS-Level kursu, tek bir A-Level kursuna eşittir. AS-Level sınavları öğrenciler tarafından A-Level sınavı kadar rağbet görmemiştir. AS-Level sınavlarına giren öğrenci sayısı A-Level sınavlarına giren öğrenci sayısının beşte biri kadardır. 

S-Levels Sınavları: Pek çok sınav komisyonu, A-level sınavlarına alternatif olarak S-level sınavlarını getirmiştir. S-level sınavları pek çok dersten öğrencileri sınamaktadır. Ayrıca 3 not vardır. A-B ve U (değerlendirme yapılmadı).

Ayrıca İskoçya'nın kendi eğitim sistemine has SCE sınavı bulunmaktadır. GCSE sınavına denk bir sınavdır. SCE sınavını geçenler daha sonra SCSYS sınavına girmeye hak kazanırlar. 
Son olarak okulda ekstra bir yıl kalanlara CPVE sertifikası verilmektedir. Bu sertifika İngiltere'nin her yerinde kabul görmektedir.

İngiltere'de üniversiteye girebilmek için en az 2 adet A-Level sınavında başarılı olunması gerekmedir. Hatta bazı fakülteler için A-level sınavlarından üç tane A derecesi alınması gerekmektedir (Örneğin, hukuk veya eczacılık fakültesi için). Ancak bazı fakülteler için iki tane B derecesi ve bir C derecesi de yeterli olmaktadır. Eğer sınavda beklediğinizden çok düşük bir puan alırsanız sınav komisyonuna itirazda bulunabilirsiniz.

Öğrencilerin hangi yaşta hangi okulda okuduklarını bir tablo halinde belirtecek olursak;

Primary School -  Infant School (Anaokulu)

 Primary School- Junior School (İlkokul)

 Secondary School-High School (Ortaokul/Lise)

Başlangıç yaşı: 3-5 yaş arası

1.yıl: 5 veya 6 yaş

2.yıl: 6 veya 7 yaş

 3.yıl: 7 veya 8 yaş

4.yıl: 8 veya 9 yaş

5.yıl: 9 veya 10 yaş

6.yıl 10 veya 11 yaş

7.yıl: 11 veya 12 yaş

8.yıl: 12 veya 13 yaş

9.yıl: 13 veya 14 yaş

10. yıl: 14 veya 15 yaş

11.yıl: 15 veya 16 yaş

 

İngiltere’deki okullarda haftada 5 tam gün ders yapılmakta, öğrenim yılı ise eylülde başlayıp temmuzda sona ermektedir. Öğrenim yılı 13 haftalık periyotlar halinde 3 temel döneme ayrılmıştır. Yıllık öğrenim süresi 195 gündür.

Zorunlu öğretim boyunca okullarda sınıfta kalmak yoktur. Ders araç gereçleri ve kitapları bölge eğitim idareleri tarafından karşılanmakta ve ders yılı sonunda öğrencilerden toplanmaktadır. Ders kitaplarının seçimine okul ya da öğretmenler karar vermektedir. İlköğretimde bir öğretmene ortalama 15 öğrenci düşmektedir.

ingilterede öğretmenler

İngiltere Eğitim Sisteminde Öğretmenler

İngiltere’de öğretmenler önce bakanlığa kayıtlı olma durumundadır. Yerel yönetimlerde göreve atanan her öğretmen bir yıllık stajyerlik döneminden sonra asıl öğretmen olarak göreve devam ederler. 

İngiltere’de öğretmenler, ilgili yönetim kurulu veya müdürler kurulunun önerisi üzerine Bölge Eğitim İdaresi tarafından tayin edilirler. Öğretmenlerin maaşları, Bölge Eğitim İdareleri ile öğretmenler derneği temsilcilerinden meydana gelen müşterek bir komisyonca düzenlenmiş olan bütün Galler ve İngiltere’de uygulanan bir ölçüye göre belirlenmektedir. Özel okullarda ve bazı tür akademilerde öğretmen ücretleri okulun yönetim kurulunca bu standartlara bağlı kalmadan da belirlenebilir.

İngiltere Eğitim Sisteminde Ders Araç Gereçleri

İngiltere’de bilgisayara kullanımı oldukça yaygındır. Genelde kitap, ders araç gereçleri Bölgesel Eğitim Merkezlerince temin edilmektedir. Bu araç gereçler öğrencilere ders yılı başında verilmekte ve ders yılı sonunda öğrencilerden geri alınmaktadır. Ders kitaplarının seçimine okul ya da öğretmenler karar vermektedir. Piyasadaki herhangi bir kitap okutulabilmekte, ancak bölgenin ekonomik konumunu seçilen kitapların sayısı ve niteliği konusunda önem taşımaktadır.

İngiltere’de eğitim konusunda ihtiyacınıza en uygun olan programı belirleyecek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak üzere olan Student Portal International eğitim danışmanlarına İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"İngiltere’de Temel Eğitim: Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Kayıtları" sayfası 1402 defa okundu