Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

European School of Economics

European School of Economics, sunduğu eğitimlerle iş dünyasında parlamak isteyenlerin ilgisini çekmektedir.

european school of economics

European School of Economics Sertifika Programları

Europen School of Economics'te kısa dönemli kurslar olarak adlandırdığı sertifika programları şunlardır:

 • Konaklama İşletmeciliği

Bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir. Öğrenciler bu eğitimde turizm sektörünün ekonomiye olan etkilerini uluslararası boyutta birçok farklı kategoriyi baz alarak öğrenecektir. Bunun yanısıra müşteri ilişkileri, çalışan yönetimi, uluslararası pazarlama ve turizm alanında profesyonel eğitim verilecektir. Bu eğitim kapsamında sunulan modüller şunlardır:

 1. Modern Hizmet Sektörü
 2. Uluslararası Pazarlama & Turizm Çalışmaları
 3. E-işletme & E-ticaret
 4. Uluslararası İşletme - Karar Verme Yetileri

Bu kurs uzunluğu 3 aydır, ek olarak 3 ay daha staj vardır. Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

 • Moda & Lüks Ürünler Yönetimi

Bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir. Bu eğitimde moda alanında araştırma, lüks ürünler endüstrisi, marka yönetimi, rekabetli moda sektörü gibi alanlarda eğitim vardır. Bu eğitim kapsamında sunulan modüller şunlardır:

 1. Moda Araştırması, Pazarlama Ve Trend Öngörüsü
 2. Parekende Yönetimi
 3. Marka Yönetimi
 4. E-İşletme& E-Ticaret

Bu kurs uzunluğu 3 aydır, staj isteğe bağlıdır. Eğitim boyunca toplamda 165 saat ders alınır. Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

 • Organizasyon Yönetimi

Hızla büyüyen bu servis sektöründe planlama, pazarlama, bütçe planlama, konsept yaratma gibi eğitimler bulunmaktadır. Hem pratik hem teorik verien bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir. Bu eğitim kapsamında sunulan modüller şunlardır:

 1. Organizasyon Yönetimi
 2. Yaratıcı Düşünme
 3. Uluslararası işletme- Karar Verme Yetileri
 4. E-işletme & E-ticaret

Bu kurs uzunluğu 3 aydır. Eğitim boyunca toplamda 180 saat ders alınır. Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

 • Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi

Bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir. Öğrenciler bu eğitimde sürdürülebilir etkinlik yönetimi kapsamında hedeflerle maliyat arasında bir denge ve uyumluluk sağlanmak adına eğitim alırlar. Bu alanda tercih edilebilecek modüller şunlardır:

 1. Sürdürülebilir Proje Gelişimi
 2. Organizasyon Yönetimi
 3. Uluslararası İşletme- Karar Verme Yetileri
 4. E-İşletme & E-Ticaret

Bu kurs uzunluğu 3 aydır. Eğitim boyunca toplamda 165 saat ders alınır. Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

 • Sanat ve Kültür Yönetimi

Bu eğitimde öğrenciler dünyada sanat, müze atmosferi gibi alanlarda dersler verilerek görsel sanatlar ve kültür alanında yenilikçi liderler yaratmak hedeflenmiştir. Bu eğitim kapsamında şu modüller bulunmaktadır:

 1. Sanat Tarihine hazırlık
 2. Sanat pazarlaması ve İşletmesi
 3. Uluslararası işletme- Karar Verme Yetileri
 4. E-işletme & E-ticaret

Bu kurs uzunluğu 3 aydır. Eğitim boyunca toplamda 144 saat ders alınır. Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir. Staj isteğe bağlıdır.

 • Müzik İşletmeciği

Düzenli olarak ziyaret edilen bu endüstrideki uzmanların katıldığı bir dizi konferans, seminer ve atölye çalışmalarına katılım ve bunların yanısıra sözleşme yasası, fikri telif hakları, sanatçı yönetimi ve kayıt endüstrisi de dahil olmak üzere müzik işinin en önemli konularında eğitimler vardır. Bu eğitim kapsamında şu modüller bulunmaktadır:

 1. Sanatçılar ve Repertuvar
 2. Dijital Müzik
 3. Ana Organizasyon Düzenleme
 4. E-İşletme & E-Ticaret

Bu kurs uzunluğu 3 aydır, 3 ay da staj vardır (isteğe bağlı olarak). Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir. Bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir.

 • Spor İşletmeciliği

Bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir. Bu eğitim öğrencilere çeşitli spor alanlarını geniş bir bakış açısıyla sunar ve bu alanın başarılı olması için stadyumların kontrolünden spor habercisi ve tek oyuncu yönetimi üretiminin kontrol edilmesine kadar gerekli olan bilgileri içerir. Eğitim kapsamında şu modüller vardır:

 1. Spor Promosyonu ve Sponsorluğu
 2. Organizasyon Yönetimi
 3. E-işletme & E-ticaret
 4. Uluslararası İşletme- Karar Verme Yetileri

Bu kurs uzunluğu 3 aydır, 3 ay da staj vardır (isteğe bağlı olarak). Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

·Uluslararası İşletme Hukuku

2 haftalık bu kursta toplam haftada 12 saat eğitim vardır.

 • Yatırım Teknikleri

Bu eğitimin amacı finans pazarını anlamak, bu pazarda yasaları anlamak, yatırım riskleri tespit etmek gibi dersler vererek öğrencilerin dünyadaki finans konusuna her boyutuyla hakim olmalarını sağlamaktır.

 • Girişimcilik Eğitimi

Bu eğitim katılımcıların girişimci becerilerini ve davranışlarını geliştirmeye yöneliktir. Kendi gelişimini sağlayarak yaratıcı potansiyelini kullanmaya ve daha da geliştirmeye istekli olan bireyler için tasarlanmış olan bu eğitimin bir sonucu olarak, mevcut ve gelecekteki iş fırsatları büyütüp daha da geliştirilebilir. Bu eğitim ocak, nisan veya eylül aylarında alınabilmektedir. 4 modüle ayrılmaktadır:

 1. Girişimcilik Yönetimi ve Etik Liderlik
 2. Kurumsal Girişimcilik Kültürünü yeniden kurmak
 3. E-işletme & E-ticaret
 4. Uluslararası işletme- Karar Verme Yetileri

Bu eğitim kapsamında staj da yapılabilmektedir. 3 aylık olan bu eğitimde toplamda 120 saat ders alınır. Her modül haftanın 3 günü, toplam haftalık 12/15 saatlik ders saati içerir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak (veya lisans seviyesinde üniversite tamamlamış olmak) ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

 • Konaklama İşletmeciliği & Gıda Bilimi

Konaklama İşletmeciliği ve Gıda Bilimlerinde olan bu 3 aylık kısa kurs, otel, restoran, seyahat acenteleri ve etkinlik sağlayıcıları gibi yönetsel ve girişimci faaliyetler ağırlıklı olarak yiyecek ve ağırlama hizmetinde uygulanan iş ve yönetim konularında derinlemesine eğitim verir. Bu eğitim kasım ve ocak aylarında alınabilmektedir. Eğitim kapsamında sunulan modüller şunlardır:

 1. Modern Konaklama
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi
 3. Otel & Tesisler
 4. E-işletme & E-ticaret
 5. Mutfak Bilimi

Bu eğitim stajla beraber alınırsa 3 aydır, stajsız 2 ayda alınan eğitimde ise toplamda 150 saat ders vardır. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir.

 • Konaklama İşletmeciliği & İleri Gıda Bilimi (Advanced)

Bu eğitim; öğrencilerin günümüz modern restoran ve oteller ortamında tüm mutfak işlemlerini yönetmek için gerekli olan pratik becerileri edinmelerini sağlar. Tüm adaylar, 150 saat kampüs içinde ders ve 400 saat restoran ortaklarıyla eğitim alacaklar, Michelin'in yıldızları olan profesyonellerle birlikte pratik yaparak gelişmiş pişirme tekniklerini öğrenecekler ve mutfak işletme yönetim eğitimini alacaklardır. Bu eğitim, 2007 yılında kurulan ve eğitimler düzenlenmesini amaçlayan, profesyonel bir mutfak okuludur ve Londra Şef Akademisi (Chef Academy of London) ile ortak olarak hazırlanmıştır. Bu eğitim yalnızca ocak ayında alınabilmektedir. Eğitim kapsamındaki modüller şunlardır:

Part 1:

 1. Konaklama işletmeciliği
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi
 3. Otel & Tesis
 4. E-işletme & E-ticaret
 5. Mutfak Bilimi
 6. Temel Mutfak Programı

Part 2:

 1. İleri Temel Mutfak Programı
 2. Profesyonel Şef Eğitimi

Bu eğitim 6 aylık (toplam 700 saat ders), Part 1- 2 aylık (toplam 225 saat ders) ve Part 2- 4 aylık (toplam 475 saat ders) alınabilmektedir. Bu eğitime katılabilmek için lise mezunu olmak ve orta seviyede İngilizce yeterliliğini IELTS veya TOEFL sınavı üzerinden kanıtlamak gerekmektedir. Eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylar 3 ay staj yapabilirler.

·Moda Endüstri Ekonomisi

Bu eğitim 2 haftalık ve toplamda 12 saat dersin olduğu bir eğitimdir. Bu kısa ders, ulusal ve uluslararası moda endüstrisi ortamı hakkında pratik bir anlayış geliştirme üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu eğitimin amacı; moda ekonomisinin ilkelerini öğreterek, moda işinde değer yaratmak için öğrencilerin talep arz-fiyat (DSP) mekanizmasını öğrenmesini sağlamaktır.

·Moda İşletmecisi Kurma

Bu eğitim 2 haftalık ve toplamda 12 saat dersin olduğu bir eğitimdir. Bu kısa kurs; adayların moda işinizi kurma konusunda pratik bir anlayış geliştirmesinş sağlamaktadır. Adaylara kurmak istedikleri moda işini yapılandırmak için mevcut farklı seçeneklerin anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğrencilerin ilk fikirlerden potansiyel gerçekliğe dönüşüme kadar farklı aşamalardan geçmesini sağlamaktadır.

·Uluslararası Finansal Yönetim

Bu eğitim 2 haftalık ve toplamda 12 saat dersin olduğu bir eğitimdir. Bu eğitim uluslararası finansal yönetiminin pratik anlayışını geliştirme üzerine yoğunlaşmaktadır. Küresel finansal piyasaların ortaya çıkışı, uluslararası para sisteminin gelişimi, doğrudan yabancı yatırımlar ve çok uluslu şirketler hakkında dersler bulunmaktadır.

·Yazın Liderlik Eğitimi

12 haftalık olan bu kursun amacı, liderlik davranışlarından ziyade başkalarının düşünce ve duygularını etkilemek niyetinde olan, yüzeyde yer alan liderlik pratik ilkelerini adaylara öğretmektir. Burada modül teorik değil, pratik bir liderlik bakış açısı sunmaya çalışmaktadır.

·Uluslararası İlişkiler

Bu dersin amacı, siyasal bilim çerçevesinde uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini tanıtmak ve dış ilişkiler hakkında temel bir anlayış sağlamaktır.

Student Portal International İngiltere’de eğitim üzerinde uzmanlaşmış bir eğitim danışmanlığı şirketidir. İngiltere’de eğitim ve yaşam hakkında her tür sorunuz için SPI İletişim Hattını arayabilir veya ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanı sıra vize danışmanlık şirketi olan çözüm ortağımız CSS & Co Legal Services ile iletişime geçerek danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için İngiltere Vize Danışmanlık Hattını arayabilir veya ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz.


"European School of Economics" sayfası 711 defa okundu