Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904
Anasayfa -> İngi̇ltere -> İNGİLTERE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ -> İngiltere Bursları -> Devletten ve Resmi Kurumlardan Alınan İngiltere Bursları -> Bakanlıklar ve Diğer Resmi Kurumların Yurt Dışı Eğitim Bursları

Bakanlıklar ve Diğer Resmi Kurumların Yurt Dışı Eğitim Bursları

Türkiye’de yurt dışı eğitim için burs veren diğer resmi kurumlar ve bakanlıklar içerisinde en çok bilinenler arasında; KYK (Kredi Yurtlar Kurumu), TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Dışişleri Bakanlığı, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) bulunmaktadır.

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu), TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Dışişleri Bakanlığı, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gibi kurumlar yurt dışında eğitim (İngiltere’de eğitim de dahil olmak üzere) için de burs verebilmektedir.

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) Yurt Dışı Eğitim Bursu

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu), yurt dışı eğitim bursu ve kredi desteği veren resmi bir kuruluştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışında ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere gerekli şartlar karışlandığı takdirde burs (karşılıksız-geri ödenmeyecek şekilde) ve öğrenim kredisi (geri ödenecek şekilde) verebilmektedir. Bu ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerine yapılabilmesi için “Kefaletname Senedi” temin edilmelidir. Bu senet büyükelçilikler veya konsolosluklar tarafından onaylanabilir.

Peki KYK yurt dışı öğrenim kredisi nedir? Bu kredinin amacı, yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri maddi olarak desteklemektir. Ancak kredide geri ödeme yükümlülüğü vardır. Bunun dışında daha sonrasında zorunlu hizmet yükümlülüğü yoktur.  Temel olarak burs ve öğrenim kredisi arasındaki fark, bursun öğrenci tarafından daha sonra ödeme zorunluluğu olmaması öğrenim kredisinin ise daha sonra ödeme zorunluluğunun olmasıdır.

KYK’nın yurt dışı eğitim burslarına başarılı, gerçekten ihtiyacı olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verilir, ancak öncelik tanınan öğrenciler vardır. Bu öğrenciler;

 • Şehit ve gazi çocukları,
 • %40 oranı üzerinde özürlü olan öğrenciler,
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 • Orta öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait yurtlarda bitirmiş olanlar,
 • Terör mağduru olan üniversite çağındaki öğrencilere veya terör yüzünden ailesini kaybetmiş çocuklar,
 • Amatör (yükseköğrenim görmesi kaydı ile) ve milli sporcular,
 • ÖSYM’de ilk 100’e giren öğrencilerdir.

KYK’nın verdiği burslar arasında Başbakanlık Bursu olarak adlandırılan burslar da bulunmaktadır. Bütünleştirilmiş Doktora Programları TÜBA’nın yurt dışında olan kuruluşlarla bilimsel iş birliği imkanlarına katkı ve geliştirme amaçlı olarak düzenlediği bir programdır. Bu program sayesinde ülkemizde bulunan doktora öğrencileri yurt dışında araştırma amaçlı çalışmaları için finansal destek alabilmektedir.

Türkiye'de yurt dışı için (İngiltere de dahil olmak üzere) burs veren bir diğer resmi kuruluş da TİKA'dır. TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) da Makedonya, Bosna Hersek, Moğolistan, Somali, Arnavutluk gibi ülkelerdeki Türk öğrencilere burs verebilmektedir.

Yurt dışı eğitim için burs veren bakanlıklardan en bilinenleri ise Dışişleri Bakanlığı ve TBMM'dir. Bu bakanlıklar özellikle dil eğitimi amaçlı olarak kendi çalışanlarını finanse ederek yurt dışına yollayabilmektedir. 

Lisans Bursu

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu), TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Dışişleri Bakanlığı, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) arasından KYK dışında yurt dışında lisans eğitimi için burs veren pek fazla kurum yoktur. Çünkü yönetmelikte geçmesine rağmen zaten bakanlıklarda çalışan kişiler lisans eğitimini almış kişiler olduğundan lisans yerine daha çok yurt dışına yüksek lisans eğitimi için gönderilen personeller vardır. Örneğin, TBMM yönetmelikte yurt dışında lisans, yüksek lisans, doktora ve dil eğitimini finanse edebilmektedir. Ancak pratikte genelde yurt dışı eğitim için finanse edilenler yüksek lisans, doktora ve dil eğitimidir.

Yüksek Lisans Bursu

Genel olarak Türkiye’deki tüm bakanlıklar kendi çalışanlarını yüksek lisans eğitimi için yurt dışına göndermektedirler.

Devlet memurlarının niteliklerini geliştirmek için yurt dışı eğitimi adına bakanlıkların ayırdığı bir bütçe vardır. Bu bütçe kapsamında devlet memurları özellikle de yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gönderilirler.

İngilizce konuşulan bir ülkeye yüksek lisans eğitimi için gönderilecek bir devlet memurunun bu eğitimi görebilecek yeterli İngilizce bilgisini dil sınavı ile kanıtlaması gerekmektedir (Eğer aday yeterli İngilizce bilgisine sahip değilse ilk etapta dil eğitimi için gönderilir.). Örneğin, devlet tarafından yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye gönderilecek olan personellerin Akademik IELTS sınavından en az 6.0 puan almış olmaları gerekmektedir.

KYK’nın yüksek lisans bursu da yurt dışında yüksek lisans yapabilecek, başarılı ancak kendi maddi imkanları ile bunu yapamayacak öğrencilerin alabileceği bir burstur. Ancak KYK öğrenim ve katkı kredisi de verir, bunlar burs ile karıştırılmamalıdır. Çünkü kredi alan öğrenciler daha sonra bunu ödemekle yükümlüdür. Kredi alan öğrencilere burs, burs alan öğrencilere de kredi verilmemektedir.

Peki KYK yüksek lisans bursuna kimlerin başvurma hakkı vardır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yüksek lisans öğrencisi olanlar bu bursa başvurabilir. Bu bursa başvurabilmek için daha önce KYK’dan burs ya da öğrenim kredisi almamış olmak gerektir. Ayrıca; yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, yüksek lisansta henüz hazırlık sınıfında olanlar, asgari düzeyde maaş alarak sürekli bir işte çalışan öğrenciler, artık yıl öğrencileri ve öğretim yılı kaybı olan öğrenciler bu burstan faydalanamaz.

Yüksek lisans bursu şartlarını yerine getirebilen öğrenciler direkt olarak KYK’nın resmi web sitesinden başvuruda bulunabilir. Unutulmamalı ki tüm şartları karşılayabilmek bursu kesinlikle alabileceğiniz anlamına gelmemektir.

Doktora Bursu

Türkiye’de yurt dışında doktora eğitimi veren birçok resmi kuruluş vardır. MEB, TÜBİTAK gibi en bilinenler haricinde yurt dışında doktora eğitimi hemen hemen her bakanlık tarafından da karşılanmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere hemen hemen devlete bağlı her kurum kendi çalışanlarını yurt dışında doktora eğitimine gönderebilmektedir. Bakanlıkların bunun için ayırdığı bir bütçe vardır. Ancak bunun yanında tabii ki doktora yapacak adayın yurt dışında bu eğitimi alacağı okuldan kesin kabul alması gereklidir. Yurt dışındaki bir üniversiteden veya araştırma merkezinden kabul almak adayın kendi başına yapması gereken bir şeydir. Aday okula kabul alıp vizesini de aldığı takdirde, eğitimi ve yaşam masrafları Türkiye’deki birçok bakanlık ve resmi kurum tarafından karşılanabilmektedir. Direkt doktora eğitimine başlamak için İngilizce seviyesi yeterli olmayan adaylar, yine bu kurumlar tarafından ilk etapta yabancı dillerini geliştirmek için sadece dil eğitimi için de gönderilebilirler.

Örneğin, en çok bilinen resmi kurumlardan biri olan KYK da yurt dışında yüksek lisans bursu verdiği gibi doktora için de burs vermektedir. Doktora bursuna direkt olarak kendi resmi web sitelerinden başvurulur. Yine yüksek lisans şartlarında olduğu gibi yabancı uyruklu öğrenciler, KYK’dan daha önce burs ya da öğrenim kredi almış olanlar, öğretim yılı kaybı olanlar, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, artık yıl öğrencileri ve asgari düzeyde bir maaşla çalışan yani sürekli işi olanlar doktora bursuna başvuramaz. Ayrıca unutulmamalı ki doktora bursundan yararlanabilmek için doktora eğitiminizin hazırlık sınıfında olmamanız gerekir. Yine yüksek lisans şartlarında da olduğu gibi doktora bursu için tüm özellikleri taşıyor olmanız kesinlikle burs alacağınız anlamına gelmemektedir.

TÜBİTAK ile çok karıştırılan ancak TÜBİTAK’tan farklı bir kurum olan TÜBA da doktora bursu veren resmi bir kuruluştur. TÜBA’nın verdiği doktora bursu iki çeşittir; Doktora Sonrası Araştırma Program (TÜBA-DSAP) ve Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDP).

Doktora Sonrası Araştırma Programının esasları şunlardır;

 • Bu program için verilen burs 2 yıl sürmektedir. Bu sürenin maksimum 1 yıla kadar olanı yurt dışında değerlendirilebilir.
 • Burs başvurusunda bulunurken adayın çalışma konusu ile ilgili yani kaynak araştırma gerekçesinden çalışma planına kadar her ayrıntıyı içeren bir yazıyı temin etmelidir.
 • Aday araştırmasına yurt dışında devam etmek istiyorsa bu çalışmayı gerçekleştirebilecek yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunu bir dil sınavı ile kanıtlamalıdır (TOEFL veya IELTS gibi). Ancak aday doktorasını anadili İngilizce olan bir ülkede tamamlamışsa (Örneğin; Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda vs.) herhangi bir İngilizce yeterliliği gösterme zorunluluğu yoktur.
 • Adayların bilimsel makalelerle üstün ve özgün bir başarı gösterdiklerini göstermeleri gerekir.
 • Başvurular sonucunda seçilen adaylar mülakata alınır. Mülakat aşamasını geçen adaylara destek verilir.
 • Yurt dışında doktora araştırmasına devam etmek isteyenlerin yurt içinde araştırma bölümünü başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Araştırma, altı ayda bir rapor hazırlanıp TÜBA’ya sunulmalıdır. Programın devam etmesi bu raporların değerlendirmesine bağlıdır.
 • TÜBA doktora bursu alan adayların yurt dışına bir defa gidiş-dönüş uçak bileti masrafları, aylık yaşam giderleri masrafları ve araştırma masrafları karşılanmaktadır. Verilen bu burs miktarı gidilen ülkenin para biriminde verilir. Örneğin, İngiltere’ye gidiliyorsa sterlin olarak verilir.
 • Adayın İngilizce dil yeterliliğini kanıtlaması için TOEFL’dan minimum 550, KPDS ve ÜDS’den en az 80 veya IELTS’ten minimum 7 alması gerekir.  Özellikle de bu program dahilinde İngiltere’ye gidecek olanlar IELTS sınavını vermelidir.

Bütünleştirilmiş Doktora Programının esasları ise şunlardır;

 • Adayın yurt dışında araştırma yapılacak olan üniversite veya araştırma merkezinden davet ve kabul mektubu alınması gerekir.
 • Yurt dışında araştırma yapacak adaya danışmanlık yapacak bilim insanının kendi beyanı ve adayın bu programa katılması gerektiğine dair kendi beyanı ve bu danışman hakkında bilgiler gerekir.
 • Bu programın süresi maksimum 3 senedir. Doktora öğrencisi maksimum bu sürenin 18 ayını yurt dışında kullanabilir.
 • Eğer doktora araştırma süreci beklenen başarıda geçmezse önce aday uyarılır ve daha sonra bu durum 6 ay daha devam ederse destek kesilir. O süreye kadar yapılan ödemeler de adaydan geri alınır; taahhütname bu şekildedir.
 • Eğer öğrenci bu destek süresi bittiğinde yurt dışında araştırmalarına devam etmek istiyorsa hem üniversitenin izin vermesi hem de TÜBA’nın onayı gereklidir. Ancak bu ek sürede TÜBA öğrenciye destek vermez. Eğer öğrencinin başvurusu da TÜBA tarafından onaylanmadıysa ve buna rağmen öğrenci yurda dönmüyorsa kendisine yapılan tüm ödemeler faizi ile beraber geri alınır.
 • Doktora sonrası araştırma bursunda olduğu gibi bu burs adayların yurt dışına bir defa gidiş-dönüş uçak bileti masraflarını, aylık yaşam giderleri masraflarını ve araştırma masraflarını karşılamaktadır. Verilen bu burs miktarı gidilen ülkenin para biriminde verilir. Örneğin, İngiltere’ye gidiliyorsa sterlin olarak verilir.

TÜBA’nın doktora bursu verecek adayların seçiminde koyduğu tüm bu şartlar; örneğin İngilizce sınavlarından yeterli olacak minimum notlar ve diğer kriterler, hemen hemen her resmi kurumun doktora bursu verecek adaylarda aradığı kriterlerdir.

Mesleki Eğitim Bursu

Bakanlıklar ve diğer resmi kurumlardan verilen burslar genelde yüksek lisans veya doktora araştırma projeleri için verilen burslardır. Yüksek lisans veya doktora olarak tanınmayan mesleki eğitimler için burs verilmez. 

Student Portal International İngiltere’de eğitim üzerinde uzmanlaşmış bir eğitim danışmanlığı şirketidir. İngiltere’de eğitim ve yaşam hakkında her tür sorunuz için SPI İletişim Hattını arayabilir veya ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz. 


"Bakanlıklar ve Diğer Resmi Kurumların Yurt Dışı Eğitim Bursları" sayfası 3126 defa okundu