Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

5-7 Yaş Öğrenciler için İngiltere’de Eğitim

İngiltere’de zorunlu eğitim 5 yaşından 16 yaşına kadar devam eder. Dolayısıyla 5-7 yaş grubu için İngiltere’de eğitim ilkokul, ortaokul ve lise aşamalarında zorunludur. İngiltere’de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi maksimum 16 yaşında biter, ancak üniversiteye gidecek olanlar 2 sene daha okumalıdırlar.

İngiltere’de 5 yaşını doldurmuş olan çocuklar, evlerine yakın bir ilkokuluna kaydolmak zorundadırlar. Bu yaş grubundaki (5-7 yaş) çocukların eğitiminde çocuklar el işleri, günlük hayatta kullanılabilecek bazı uygulamalı dersler alırlar. Çoğunlukla yarım gündür. 5-7 yaş grubundaki çocukların alması zorunlu olan bu eğitim ilkokulun ilk devresini oluşturur. Çocuklar 6 yaşına geldiklerinde basit kitapları okuyabilecek ve yine basit hesaplamaları yapabilecek düzeye gelir.

İngiltere’de hükümet 5-7 yaş grubundaki çocuklar için maksimum sınıf mevcudunu 30 kişi olarak belirlemiştir (Diğer yaş grupları için ölçüt belirtmemiştir.). 

İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’ya Göre Farklar

İngiltere’de zorunlu eğitim, 5 yaşında başlar. 5-7 yaş grubundaki öğrenciler, ilkokulun ilk dönemini (infant school) oluşturan öğrencilerdir.

Kuzey İrlanda’da zorunlu eğitim 4 yaşından itibaren başlar. 16 yaşına kadar zorunlu eğitim vardır. Zorunlu eğitim ücretsizdir.

İskoçya’da zorunlu eğitim İngiltere’de olduğu gibi 5-16 yaş arasındadır; zorunlu ve ücretsizdir. Devlet, 8 yaşının altındaki okulundan uzakta oturan öğrencilere (3.2 kilometre) ulaşım imkânı sağlar.

Galler’de zorunlu eğitim, çocuklar 5.yaş günlerine girdiklerinde başlar; 16 yaşına kadar devam eder. 

Öğrencilerin Ölçüm Yöntemleri ve Geçmesi Gereken Sınavlar

İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler’de ilkokul eğitiminde Key Stage denilen bir aşama vardır. KS1, SATS ve Phonics ile Okuma Kontrolü (Reading Check) ilk yıl alınan ve başarısız olunduğu takdirde 2. yıl da alınabilinen geçilmesi gereken aşamalardır. 

Key Stage 1 (KS1) SATs

Key Stage 1; İngiltere’de ve Galler’de 5-7 yaş grubundaki öğrencilerin eğitiminin 2 yıllık sürecidir. 

Key Stage döneminin amacı, Ulusal Müfredatın (National Curriculum) uygun programlarına hangi öğrenci gruplarının devam edeceğini tanımlamaktır.

İlkokullardaki Key Stage 1 ve 2’de zorunlu ulusal müfredat konuları şunlardır;

 • İngilizce,
 • Matematik,
 • Bilim
 • Tasarım ve teknoloji,
 • Tarih,
 • Coğrafya,
 • Sanat ve tasarım,
 • Fiziksel eğitim (yüzme vb.),
 • Bilgisayar eğitimi,
 • Eski ve modern yabancı diller (Bu ders, Key Stage 2’de).

Okullar, ayrıca din eğitimi vermek de zorundadır, ancak ebeveynler bu kısımdan çocuklarının muaf olmasını talep edebilirler.

Okullar ayrıca; kişisel, sosyal ve sağlık Eğitimi (PSHE), vatandaşlık ve modern yabancı diller (key stage 1’de) eğitimi de verirler.

 • Key Stage 1 Sınavı; okuma, yazma, konuşma ve dinleme, matematik ve bilim konularını içerir. Ayrıca çocuğun öğretmeni tarafından çocuğun yazılı ve sözlü ödevleri de çocuğun her bir alanda hangi seviyede olduğunu belirlemek için kullanılır.
 • Key Stage 2 Sınavı ise İngilizce okuma, İngilizce gramer, noktalama işaretleri, heceleme ve matematik konularını içerir.

Bu testler mayıs ayının ortasında yapılır ve maksimum 5 saat 30 dakika sürer. Sonuçlar ise da uygulayabilir. Temmuz ayında alınır.

Öğrenci, Key Stage 2 aşamasına ulaştığında öğretmen çocuğun İngilizce, matematik ve bilim alanlarındaki gelişimini rapor eder. 

Phonics And Reading Check

Phonics Reading Check öğrencilerin sesleri telaffuz edebilme becerilerini değerlendirir. Bu değerlendirmenin amacı hangi öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine ihtiyacı olduğunu tespit etmektir.

Sınavda öğrencilerden 40 tane kelimenin sesli olarak okunması istenir (20 tanesi bir anlamı olan gerçek kelimeler, diğer 20 tanesi anlamı olmayan kelimeler). Anlamı olmayan kelimelerin okunuşu da önemlidir çünkü bu kelimelerin telaffuzu hafızadan veya kelime dağarcığı bilgisinden okunamaz, yani ezberden okunamaz, dolayısıyla öğrenciler kendi okuyabilme kabiliyetlerini kullanarak anlamı olmayan bu kelimeleri doğru okumaya çalışırlar.

Phonics Reading Check testi normal şartlarda 5 dakikada tamamlanır, herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Eğer öğrenci zorlanıyorsa, öğretmen testi erkenden durdurabilir. Bu test öğrencilerin strese girmeleri için oluşturulmamıştır. Testten beklenen standartlarda sonuçlar getiremeyen öğrenciler okuldan ekstra destek alırlar, böylece akranlarının gerisinde kalmazlar. Phonics Reading Check testini ilkokulun 1. Yılı tüm öğrenciler almak zorundadır.

İngiltere’de eğitim ile ilgili konularda ihtiyacınıza göre en uygun olan programı belirleyerek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak amacında olan Student Portal International eğitim danışmanlarına SPI İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"5-7 Yaş Öğrenciler için İngiltere’de Eğitim" sayfası 1439 defa okundu