Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

16-19 Yaş Öğrencilerin Ölçüm Yöntemleri ve Üniversite için Geçmesi Gereken Sınavlar

16-19 yaş öğrencilerin ölçüm yöntemleri ve üniversite için geçmesi gereken sınavlar; A Levels (Advanced Level) Sınavları, Milli Diploma (National Diploma), AS Levels, NVQS (National Vocational Qualification) ve SVQ (Scottish Vocational Qualification), 16-19 Yaş Öğrenciler BTEC Sınavlarıdır.

16-19 Yaş Öğrencilerin Ölçüm Yöntemleri ve Geçmesi Gereken Sınavlar

Bu yaş grubundaki öğrenciler genel olarak üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerdir, dolayısıyla bu dönemde girilen sınavlar; özellikle de A-Levels sınavları İngiltere’de en iyi üniversitelerin kapısını açan sınavlardır. 

·A Levels (Advanced Level) Sınavları

A-Levels (Advanced Level) sınavları İngiltere eğitim sisteminde üniversitelere veya yüksek okullara girmek isteyen öğrenciler için en önemli sınavlardır.

İngiltere'de öğrenciler bu sınavlara girmeden önce 3 veya maksimum 5 konu seçerler ve bu konulardan sınav olurlar. Bu 3 konu seçilirken öğrenci üniversitede hangi alanda eğitim almak istediğini düşünerek bir seçim yapmalıdır. A Levels kursları normalde 2 yıldır ancak bazı yerlerde 1 yılda da olabilir.

A Levels programı aslında öğrenciler için çok avantajlıdır bu program sayesinde öğrenciler üniversitede okumak istedikleri alanla ilgili dersler seçerler böylece bu derslere yani üniversitede eğitim alınacak alana önceden hazırlanmış olurlar. Kısacası öğrenci hangi branşta eğitim almak istiyorsa bu branşta en iyi İngiliz üniversitelerine A-Levels sınavları sayesinde girebilir.  Bu noktada üniversitede alınmak istenen alanla ilgili ders seçiminde dikkatli olmak gerekir.

İngiltere'de A-Levels programı her ne kadar ders seçimini öğrencilere bıraksa da sınavlarda başarılı olmak için hem iyi bir İngilizce hem de düzenli bir çalışma gerekir.  Bu sınavlar haziran ayında gerçekleşir ve ağustos ayında da sonuçlar gelir. İstenen sonuçları alamayanlar ocak ayında tekrar sınava girebilirler.

A Levels eğitimi başarıyla tamamlayanlar İngiltere’deki üniversitelere başvuru yapabilirler. A Level eğitiminin bitiminde alınan her ders için öğrenciye belge verilir. 

·AS Levels

A Level sınavları eskiden AS Levels ve A2 Levels olarak ikiye ayrılmaktaydı. A Levels eğitiminin ilk senesini tamamlayanlar AS Level’ı (Advanced Subsidiary Level) başarmışlar oluyorlardı ve ikinci sene A2 Levels bitirilince A Level derecesi alınmıyordu. Ancak yakın bir zamanda yapılan değişikliğe göre A Levels’daki A Level ve AS Level kavramları kaldırılıp tek başına 2 yıllık bir program oldu. Yani bu program A Level ile birleştirildi.

AS Levels ve A2 Levels sınavlarında alınabilecek notlar A-E arasındadır. Cambridge ve Oxford gibi ün yapmış üniversitelere girebilmek için en az C notu almış olmak gereklidir.

2015 Eylül’den itibaren yeni olarak düzenlenmiş AS Levels ise kendi hakları olan yani tek başına ayrı bir sınav olacak ve şimdiki standartlarını geniş ölçüde sürdürecektir.  Her yıl için bir sınav olacaktır ve ilk değerlendirme sınavının 2016 yılının Haziran ayında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

·NVQS (NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATION) ve SVQ (SCOTTISH VOCATIONAL QUALIFICATION)

NVQS - National Vocational Qualification (Ulusal Mesleki Kalifikasyon) ulusal mesleki standartlar baz alınarak hazırlanmıştır. Bu standartlar belirli bir mesleki alanda hangi yeterliliklerin olması gerektiğini ifade eder. Bu standartlar en iyi güncel uygulama, gelecekteki beklentileri adapte olabilecek kabiliyette olmada dahil olmak üzere meslek alanının tüm yönlerini kapsar.

NVQS belirli bir zamanda tamamlanmak zorunda değildir. Bu kalifikasyon programı tam zamanlı olarak çalışan, okul veya kolej öğrencileri tarafından alınabilir. NVQS kurs programına giriş yapabilmek için herhangi bir yaş sınırlaması veya belirli bir giriş şartı aranmaz.

SVQ -Scottish Vocational Qualification (İskoçya Meslek Kalifikasyonu) da NVQS’nin sadece İskoçya’da uygulanan versiyonudur. 

NVQS adayların işyerindeki kabiliyetlerini test eder. NVQ’yi tamamlayabilmek için adayların iş alanı ile ilgili gerekli yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. NVQ’nun değerlendirilmesinin çeşitli yolları vardır. Biri portfolyo sunarak. Yani işte yapmış olduğunuz bir çalışmayı kanıtlamanız gerekir. Diğer bir yol ise gözlemlenerek olur, yani bir gözlemci adayın performansını izler ve görevlerini yerine getirip getiremediğini kontrol eder.

Adayların NVQ standartlarına yeterli olduklarını kanıtlamaları için bazı çalışmalar üretmeleri gerekmektedir. Değerlendiren kişiler adaylar hazır olduğunda üniteleri imzalarlar.  Değerlendiriciler adayın bilgisinden, anlama kabiliyetinden ve iş performansını iş yerinde gösterebilecek yeterliliğe sahip olduğundan emin olmalıdır.

Adaylar performanslarını standartlarla öğrendikleri kadar karşılaştırırlar. Adaylar kendilerinin neyi başardığına, daha ne kadar yeterlilik kazanmaları gerektiğine ve gerekiyorsa bunu nasıl yapacaklarına tüm NVQ yetkileri değerlendirilene kadar kontrol ederler. Bu sistem hem halihazırda bu yetkileri yerine getirebilecek yeterliliklere sahip adayların kendilerini geliştirebilmeleri için, hem de ilk aşamadan başlayacaklar için uygundur. Bu sistem esnek olduğu gibi, yeni öğrenme metotları da hemen pratik olarak kullanılabilir.

Milli Diploma (National Diploma)

Milli diploma-National Diploma İngiltere’de ileri eğitim kolejleri ve üniversiteler tarafından İngiltere’de verilen standart bir akademik kalifikasyondur.

Milli diploma unvanı birçok şekilde kullanılmaktadır. Çoğu milli diploma Level 3’te değerlendirilen ileri eğitim kalifikasyonlarıdır.

İngiltere’de en yaygın olarak verilen Milli diploma BTEC tarafından birçok konuda verilir, bu diplomalar üniversiteler ve kolejler tarafından talep edilen standart programları içerir. Ayrıca İngiltere’de birçok kolej ve üniversite de kendileri tarafından düzenlenmiş bağımsız Milli Diploma kurslarını talep edebilir.

16-19 Yaş Öğrenciler BTEC Sınavları

BTEC – Business and Technology Education Council (İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi) Level 3 Extended Diploma (Genişletilmiş diploma) ortaokulu bitirme ve mesleki kalifikasyonu İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da alınabilmektedir.

Bu kalifikasyon Edexcel tarafından düzenlenir ve BTEC adı ile verilir. BTEC Extended Diploma A Levels a eşittir.

Extended Diploma kalifikasyonu yüksek öğretim (ortaokul sonrası) eğitimi alacak olanlar alabilir.  Bunun yanı sıra, bu kalifikasyon her ne kadar mesleki kurs bazlı olsa da Cambridge veya Oxford üniversiteleri gibi okullardan A Level gibi her üniversite tarafından geçerliliği olan kalifikasyonlarla beraber talep edilebilir.

İngiltere’de eğitim ile ilgili konularda ihtiyacınıza göre en uygun olan programı belirleyerek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak amacında olan Student Portal International eğitim danışmanlarına SPI İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"16-19 Yaş Öğrencilerin Ölçüm Yöntemleri ve Üniversite için Geçmesi Gereken Sınavlar" sayfası 724 defa okundu