Student Portal International
Student Portal International
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5504
İngiltere  :  0044 (0) 203 807 4904

11-16 Yaş Öğrenciler için İngiltere’de Eğitim

İngiltere’deki öğrenciler 11 yaşında ortaokula başlarlar ve ortaokul eğitimi 16 yaşına kadar sürer. 16 yaşına kadar olan bu eğitim süreci daha önce de belirtildiği gibi zorunludur.

ingilterede ilkokul, ortaokul ve lise egitimi

İngiltere’de Ortaokul Eğitiminde Okullar

İngiltere’de ortaokul eğitiminde okullar branşlarına göre çeşitlilik gösterir;

  • Middle School (Ortaokul): Öğrenciler bu okula 8-9 yaşlarında başlayıp en geç 12 yaşında bitirirler.
  • Comprehensive School (Kapsamlı Okul): Comprehensive School (Kapsamlı Okul), bir çeşit ortaokuldur. Bu okullar öğrencileri akademik başarıları veya yetenekleri göz önünde bulundurmadan kabul ederler. Bu okulların bünyesinde çok çeşitli dersler vardır. Genel olarak 11-18 yaş grubundakileri 6 yıl eğitim fırsatı sunarlar (Yani isteyenler 16 yaşından sonra da okulda kalabilir). En önemli okula kabul kriteri, öğrencinin evinin okula yakınlığı-uzaklığıdır. Comprehensive Okullarda eğitim 5 ya da 7 yıllık gruplara ayrılır.
  • Secondary Modern School: İngiltere’de, Galler ve Kuzey İrlanda’da bulunan bir ortaokul tipi olan bu okullar, 11 plus sınavında %25 başarıyı yakalayamamış öğrencileri kabul ederler. Bu tip okullarda herhangi bir alanda eğitim değil genel bir eğitim verilir.  Bu okullarda öğrenci kabul ederken evleri okula yakın olan öğrencileri genelde kabul ederler.
  • Secondary Intermediate: Bu okullar Comprehensive okullara denk olan ve yalnızca İrlanda’da bulunan okullardır.
  • Secondary Grammar School: Öğrencilerin 11 plus sınavından sonra en çok girmek istediği okuldur. Ortalama olarak her 100 öğrenciden sadece 25’i 11 plus sınavlarında başarılı olabilmektedir, dolayısıyla Secondary Grammar Okullar her öğrenciyi kabul ederken bu sınavları dikkate aldığından ve ayrıca öğrencilerin yeteneklerini de göz önünde bulundurduğundan seçicidir. İsteyen öğrenciler 16 yaşından sonra da okulda kalabilir.
  • High School: Bu okullar Secondary Grammar School’u kazanamayanların 2. Olarak tercih ettiği okuldur. Yani öğrenci 11 plus sınavını geçmiştir ancak Secondary Grammer School’a girebilecek kadar başarılı olamamışsa High School’a yönelir.
  • 6th Form College: Bu okullar 16 yaşını oldurmuş olan öğrencileri 2 yıl boyunca A-Levels sınavlarına hazırlar. Yine hem İngiltere’de hem Galler’de hem de Kuzey İrlanda’da bulunmaktadır. Bu okullara lise de denilebilir. Burada alınan eğitim zorunlu değildir öğrenci eğer üniversiteye devam etmek istiyorsa bu okula gider.
  • Technical School: Teknik Okullar anlamına gelir Türkiye’deki karşılığı meslek liseleridir. Bu okullarda mesleki eğitim verilir ve 14-18 yaş grubundaki öğrencilerin gittiği okullardır.
  • City Techology College (Teknoloji Okulları): Teknoloji ve bilim eğitimi verirler. 11-18 yaş grubunda öğrenciler eğitim alılar. Bu okullar genellikle İngiltere’nin pek gelişmemiş maddi refahın düşük olduğu bölgelerde bulunmaktadır. Finansmanları devlettir.  Her ne kadar kırsal kesimlerde bulunan okullarda olsalar da müfredatlarında ticaret, bilim, teknoloji gibi geniş ve önemli konular bulundururlar. 

11-16 Yaş Öğrenciler İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda’ya Göre Farklar

İngiltere ve Galler’de ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin yaşı 11’dir, ancak Kuzey İrlanda’da 12 yaşına kadar uzayabilir. İskoçya’da da ilkokul eğitimi 7 yıl olduğundan ortaokula geçiş yaşı 12’dir.

11-16 Yaş Öğrencilerin Ölçüm Yöntemleri ve Geçmesi Gereken Sınavlar

Öğrencilerin bu dönemde geçmesi gereken sınavlar özellikle de üniversite Eğitimi almak isteyen öğrenciler için çok önemli sınavlardır. Bunlardan en çok bilineni GCSE ve BTEC sınavlarıdır. 

GCSE Sınavları

GCSE (General Certificate of Secondary Education) yani Orta Öğretim Genel Sertifikası İngiltere’de (Galler ve Kuzey İrlanda’da da) 14-16 yaş grubundaki öğrencilere verilen bir sertifikadır. Bu sertifika İngiltere’deki kolejler, üniversiteler ve şirketlerin işverenleri tarafından geçerliliği olan önemli bir belgedir dolayısıyla GCSE sınavları oldukça önemlidir.

GCSE sertifikası öğrencilerin gelecek planlarında ne olursa olsun alınması gereken bir sertifikadır, çünkü İngiltere’de hem akademik kariyer yapmak isteyen hem de iyi şirketlerde çalışmak isteyen herkesten bu sertifika talep edilebilir.  GCSE belgesi belirli bir dersteki araştırmaların ve teorik bilgilerin başarısı sonucu verilir, bazı konular ise uygulamalı çalışmalar gerektirir. GCSE genel olarak tam zamanlı eğitim veren okullarda veya kolejlerde 5 yılın sonunda verilir.  İngiltere’de üniversite başvurusunda bulunacak adaylar da bilmeliler ki, başvurulan bölüme göre değişiklik gösterebilmekle beraber minimum GCSE notları dikkate alınır dolayısıyla istediği bölümü istediği üniversitede okumak isteyen öğrenciler için GCSE notları oldukça önemlidir. (GCSE sınavları için Türkiye’deki lise diplomasına eştir diyebiliriz).

GCSE sertifikası sahibi öğrenciler İngiltere’de üniversiteye gitmek istiyorlarsa ayrıca A Level kurslarını veya BTEC Extended Diploma ve IB (International Baccalaureate) programlarını takip etmek zorundadırlar. Dolayısıyla Türkiye’de lise mezunu öğrenciler de İngiltere’de GCSE sertifikası sahibi İngiliz öğrencileri gibi eğer İngiltere’de üniversite eğitimi almak istiyorlarsa  A Level veya eşdeğerindeki bir program bitirmiş olmak zorundadırlar). GCSE sınavları Birleşik Krallık hükümeti tarafından okuldan ayrılma (ortaöğretimi bitirme sınavları) sınavları olarak tanımlanmış, genel olarak 16 yaşında girilen sınavlardır.

GCSE’de almak istediğiniz derslere İngiltere'de üniversitede hangi bölümü okumak istediğinizi göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz. Eğer toplamda en az 5 dersten A-C arasında bir not alırsanız birçok üniversiteye girebilirsiniz. Yeterli notu tutturamayanlar ise mesleki eğitim seçeneklerine yönelebilir. GCSE’den alınabilecek derslerden bazı örnekler verecek olursak; Sanat ve tasarım, biyoloji, işletme, kimya, çocuk gelişimi, bilgisayar bilimleri, teknoloji, ekonomi, İngilizce, yemek teknolojisi, coğrafya, sağlık ve sosyal bakım, IT, psikoloji, din çalışmaları, turizm, bilim, sosyoloji, matematik, medya ve iletişim, hukuk ve yasal servisler, hizmet sektörü, tarih, müzik, spor... vb. 

BTEC Sınavları

BTEC sınavları Business and Tecnhician Education Council (İşletme ve Teknisyen Eğitim Konseyi) tarafından hazırlanmış sınavlardır.

BTEC kalifikasyonları Level 1 ve 2’de GCSE’ye, Level 3’te A Levels’a ve Level 4-7 arasında ise üniversite derecelerine denktir. BTEC sınavları mesleki konularda alınır. BTEC kursları Bilim, Mühendislik, Teknoloji bilgisi, medya prodüksiyon, sağlık&sosyal bakım, turizm, işletme çalışmaları gibi konuları içerir.

Özellikle de Level 3’te alınan BTEC kalifikasyonu İngiltere’de birçok üniversite tarafından kabul edilir.

BTEC sınavlarının kalifikasyonları ikiye ayrılır; BTEC First Diploma ve BTEC Extended Diploma.  Bu kalifikasyon Edexcel kurumu tarafından düzenlenmiştir.

BTEC First Diploma genelde 14 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından alınan Level 2 seviyesinde mesleki bir kalifikasyondur. BTEC First Diploma kursu birçok konuda mevcuttur; en çok bilinenleri İşletme ve Teknoloji bilgisi konularıdır. 

Giriş Seviyesi Sertifikası (Entry Level Certificate)

Entry Level Certificate-ELC İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da vardır. GCSE sınavlarının alt seviyesindedir ve çeşitli konularda alınır; İngilizce, matematik, bilim, Fransızca, çocuk bakımı vs.

İngiltere’de çoğu öğrenci bu sertifikayı GCSE’s sertifikasına alternatif olarak 14-16 yaşlarında alırlar, bunun yanı sıra yetişkinler de bu sertifikayı alabilir.

ELC sertifikasının sınavı 3 seviyede alınabilir. Bunlar; Entry 3 (en üst seviye) -14 puan, entry 2 -12 puan ve entry 1 (en düşük seviye)-10 puan. Ancak entry 1 alabilen öğrencilere sertifika verilmez.

İngiltere’de eğitim ile ilgili konularda ihtiyacınıza göre en uygun olan programı belirleyerek ve sizinle yurtdışındaki eğitim kurumları arasında aracı görev üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamanızı sağlamak amacında olan Student Portal International eğitim danışmanlarına SPI İngiltere Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hattı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


"11-16 Yaş Öğrenciler için İngiltere’de Eğitim" sayfası 1610 defa okundu